Lợi nhuận suy giảm, Hoa Sen Group sẽ tiếp tục nghiên cứu dự án Hoa Sen – Cà Ná trong năm 2018

0
343
Không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận NĐTC 2016 – 2017, HSG đặt kế hoạch lợi nhuận khiêm tốn hơn cho năm mới.

Hoa sen Group (HOSE: HSG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017-2018 với nhiều chỉ tiêu tài chính và kế hoạch cho năm 2018 cần được ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp tới đây.

Chưa hoàn thành kế hoạch NĐTC 2016-2017

Trong niên độ tài chính (NĐTC) 2016-2017, Tập đoàn Hoa Sen đã hoàn thành và vượt kế hoạch về sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần, đồng thời đạt mức tăng trƣởng cao so với NĐTC trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ hoàn thành 81% kế hoạch và giảm 11% so với năm trước đó.

 

Theo Ban điều hành Hoa Sen Group, việc chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của NĐTC 2016 – 2017 không đạt kế hoạch như kỳ vọng bởi một số nguyên nhân chính như giá thép nguyên liệu trên thị trường biến động liên tục từ đầu năm, khó dự báo gây khó khăn trong công tác mua nguyên vật liệu, tác động đến giá thành sản phẩm, cũng như ảnh hưởng đến chi phí tài chính và nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu trong năm 2017 cũng gặp phải nhiều bất lợi khi các thị trường tiêu thụ lớn thực thi nhiều chính sách, động thái bảo hộ sản xuất nội địa, phòng vệ thương mại, thiết lập các rào cản phi thuế quan (hạn ngạch nhập khẩu, hệ thống tiêu chuẩn chất lượng…) tác động đáng kể đến kênh xuất khẩu của Tập đoàn. Ngoài ra, Một số doanh nghiệp thép, tôn mạ gia tăng công suất ồ ạt dẫn đến nguy cơ dư thừa trên thị trường…

Theo đó, HĐQT Hoa Sen Group trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2016 – 2017 với tỷ lệ cổ tức tối đa 20%, trong đó tối đa 10%/mệnh giá cổ tức được trả bằng tiền mặt và 10% tối đa 10%/mệnh giá bằng cổ phiếu.

Nguồn:

http://cafef.vn/loi-nhuan-suy-giam-hoa-sen-group-se-tiep-tuc-nghien-cuu-du-an-hoa-sen-ca-na-trong-nam-2018-20180110103559226.chn