TOP Doanh nghiệp tư nhân Kinh doanh sắt, thép lớn nhất Việt Nam

0
593

TOP Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

( Kinh doanh kim loại: sắt, thép, kim khí… )

Danh sách được chọn ra từ top VNR 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

 

Theo Vietnam Report (Dữ liệu từ VNR500.com.vn)