Dự báo ngành thép 2018

0
326

Theo Hiệp hội thép, năm 2018 ngành thép Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhiều dự án hạ tầng, xây dựng, bất động sản sẽ được triển khai trong năm 2018.

Dự báo toàn ngành sẽ tăng trưởng sản xuất khoảng 20-22%, trong đó thép xây dựng tăng 10%, thép cuộn cán nóng tăng 154%, thép lá cuộn cán nguội tăng 5%, thép ống hàn tăng 15%, tôn mạ và sơn phủ màu tăng 12%.